top of page
_blank.png
SSAKI-bg.png

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

a

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

program

vás pozývajú na webinár

18:00

ODBORNÝ PROGRAM:

Podujatie nie je akreditované pre lekárov, SKMTP, SKF, SKLeK ani SKIZP.

Podujatie je registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a má pridelené 2 kredity.
Pre získanie kreditov a certifikátu je nutné vyplnenie a odoslanie registrácie, sledovanie on-line prenosu a vyplnenie prezenčnej listiny potvrdzujúcej sledovanie webinára. Certifikáty zasielame emailom do 3 dní po skončení webinára, kredity sú na komoru SKSaPA zaevidované cca do 14 dní. V prípade, ak ste online podujatie sledovali a certifikát neobdržíte, kontaktujte nás do 7 dní od skončenia webinára, neskôr vzneseným podnetom nedokážeme vyhovieť. Skontrolujte si v pošte priečinky "SPAM", "REKLAMA" a "HROMADNÁ POŠTA". Za sledovanie záznamu po skončení živého prenosu kredity pridelené nebudú.

Akreditácia:

Odborný garant podujatia:

MUDr. Svetlana Hadvabová
klinický imunológ a alergológ

Organizátori podujatia:

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Hlavný partner podujatia:

Logo_transparency.png

EVENTIX team s.r.o.
email: info@eventix.team
tel. SK: +421 940 370 731
tel. CZ: +420 728 174 004

Organizačné zabezpečenie a realizácia podujatia:

Klinický imunológ a alergológ, Komárno, SR

Odborný panel / Diskusia

Ukončenie podujatia

20:00

40 let dětské alergologie z pohledu sestry.

Jaroslava Šimoníčková

Synlab, Praha, ČR

Od husacieho pierka po AIT.

MVDr. Petra Masarovičová

ALK, Bratislava, SR

Manažement očakávaných vedľajších účinkov AIT.

MUDr. Svetlana Hadvabová

Klinický imunológ a alergológ, Komárno, SR

Úvodné slovo

MUDr. Svetlana Hadvabová

ONLINE PRENOS BOL UKONČENÝ, CERTIFIKÁTY ODOSLANÉ. PRIPÍSANIE KREDITOV SKSaPA JE V PROCESE.

bottom of page