SSAKI-bg.png

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

a

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

SKSAPA_logo-20.png

vás pozývajú na webinár

Screen_1.jpg
 
REGISTRÁCIA

Prosíme, vyplňte registračný formulár.
Bez odoslania registrácie vám nebude možné pripísať kredity SKSAPA.
Sledovanie webinára je ZDARMA.

Možnosť registrácie bude ukončená 17.10.2022 o 18:00 hod.

*

*

*

*

*

* Povinné údaje.

Registráciu stačí odoslať za každú osobu len raz, nevypĺňajte a neodosielajte ju viackrát.

Ďakujeme za Vašu registráciu.
Link pre sledovanie webináru obdržíte automaticky na email.
Skontrolujte si zložku SPAM a hromadná pošta.

Vaše osobné údaje budú spracované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

EVENTIX team s.r.o.
email: info@eventix.sk
tel.: +421 940 370 731

Logo_transparency.png

Organizačné zabezpečenie
a realizácia podujatia: