top of page

odborný program 

 miesto konania 

 organizačné zabezpečenie 

 partneri podujatia 

pruh.png
Hotel_Turiec.png
ASL_logo.png

SEKCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ASL SR

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.

Slovenská lekárska komora

Vás pozývajú na

VII. Workshop klinickej imunológie a alergológie

21. a 22. október 2022

Hotel TURIEC Martin

HTlogo.png

odborný 
program 

program-1
info

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASL SR. Podujatie sa uskutoční hybridnou formou. Prezenčne sa stretneme v hoteli Turiec v Martine alebo budete môcť prvý deň podujatia sledovať online.

14:30 - 15:30

Registrácia a prezencia účastníkov

15:45 - 16:00

Otvorenie podujatia

16:00 - 17:30

VARIA

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák

Zinok, imunitný systém, infekcie a alergie
Miloš Jeseňák (Martin)
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti S&D Pharma Slovakia.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

Alergénová terapia alergoidom - rýchla, účinná a overená v praxi
Radovan Košturiak (Nitra)
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti AllergyTherapeutics/VivaxPharmaceuticals.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

Atopická dermatitída a pacienti so zápalovou odpoveďou typu 2
Tatiana Hurtová (Martin)
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti sanofi-aventis.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

20 min.

20 min.

20 min.

17:30 - 18:40

STAV bezTIAŽE

Predsedníctvo: Peter Pružinec

Systémové kortikosteroidy a astma
Radovan Košturiak (Nitra)

GINA 2022 a súčasné ciele liečby
Luděk Hochmuth (Banská Bystrica)

Benralizumab – od evidencie k praxi
Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin)
Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca Slovensko.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášok.

20 min.

20 min.

20 min.

18:40 - 19:00

Nepediatrická starostlivosť o deti

Peter Pružinec (Bratislava)

20 min.

19:00

VEČERA

Podmienky prezenčnej účasti na workshope budú upravené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
Vzdelávacia akcia je registrovaná na ARS CME pod číslom DF035SK a boli jej pridelené kredity nasledovne:

piatok (21.10.) - 3 kredity

sobota (22.10.) - 3 kredity
Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.

 info 

K prezenčnej forme účasti je nutné sa registrovať najneskôr 17.10.2022.
Pre online účasť je registrácia otvorená do 21.10.2022.

 organizátori 

Sekcia klinickej imunológie a alergológie ASL SR

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.
Slovenská lekárska komora

 odborný garant 

MUDr. Andrej Zlatoš     

predseda sekcie KIA  ASLSR 

miesto
konania

Hotel TURIEC

Andreja Sokolíka 132, Martin

organizačné
zabezpečenie

agentúra IMPRES s.r.o.

email: jela@agenturaimpres.sk

partneri
podujatia

Allergy_Therapeutics.png
astrazeneca.jpg
ewopharma_logo.png
Sanofi.png
S&D-logo.jpg
Program-2

9:00 - 12:00

Aktuálne problémy v odbore KIA

Koordinátor: Andrej Zlatoš

Workshop

Kazuistiky

Komentáre a praktické skúsenosti

Diskusia

12:00

OBED

odborný 
program 

Odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASLSR

Program dňa prebehne len v prezenčnej forme.

Program dňa prebehne v prezenčnej aj online forme.

Ukončenie podujatia

bottom of page