top of page
blue1.png

SEKCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ASL SR

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.

Slovenská lekárska komora

Vás pozývajú na

ASL_logo.png

IX. Workshop klinickej imunológie a alergológie

Hotel_Turiec.png
HTlogo.png

1. - 2. marec 2024

Hotel TURIEC Martin

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASL SR. Podujatie sa počas obidvoch dní (okrem stretnutia členov ASL SR) uskutoční hybridnou formou. Prezenčne sa stretneme v hoteli Turiec v Martine alebo môžete podujatie sledovať a zapájať sa do diskusie online. Záznam z workshopu bude k dispozícii po jeho skončení. 

Vstup na podujatie je zdarma, účastníci podujatia prezenčnou formou budú mať hradené ubytovanie a stravu.
Tešíme sa na vašu účasť.

ODBORNÝ PROGRAM

Program dňa prebehne celý prezenčne aj v online forme.

14:30 - 15:30

Registrácia a prezencia účastníkov

15:30 - 15:40

Otvorenie workshopu

15:40 - 16:25

Nové horizonty v liečbe ťažkej astmy

Predsedníctvo: Peter Pružinec

Aký veľký môže byť step-down v ére biologík?
Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin)

Reálne hodnotenie účinnosti biologík ako podklad pre personalizáciu liečby astmy - kedy je čas na switch?  
Miloš Jeseňák (Martin)


Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca Slovensko.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympó
zia.

16:25 - 16:50

50 rokov úspešnej liečby Inosinom Pranobexom
Anna Feketeová (Košice)

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Ewopharma.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympó
zia.

16:50 - 17:15

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť upadacitinibu v liečbe atopickej dermatitídy
Miloš Jeseňák (Martin)

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Abbvie.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympó
zia.

17:15 - 18:15

Klasifikácia závažnosti atopickej dermatitídy

Predsedníctvo: Peter Pružinec

Moderuje: Ivan Hlinka

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Abbvie.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympó
zia.

18:15 - 19:15

Aké sú prínosy nových liekov pre pacientov?
Sú nové lieky lepšie ako staré? Vek liekov ako nový parameter hodnotenia zdravotnej starostlivosti?
Dominik Tomek (Bratislava)

19:30

Večera

Program-2

Program dňa prebehne celý prezenčne, v online forme od 10:30 hod.

8:30 - 10:30

Praktické skúsenosti, kazuistiky, diagnostika a liečba alergických a imunologicky podmienených chorôb (len prezenčne pre členov ASL SR)
Moderuje: Andrej Zlatoš

10:30 - 11:30

Láska
Danica Caisová (Košice)

11:30 - 12:30

Aktuálne výzvy zdravotnej politiky: Klinická imunológia a alergológia
Roman Mužík, Martin Selvek, Beáta Saal (Bratislava)

12:30

Obed

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DJ675SK a ohodnotené nasledovne:
Pasívna účasť: 1.3. 2024 - 4 kredity
                          2.3. 2024 - 4 kredity

Aktívna účasť:  prvý autor 10 kreditov
                       
 
  druhý autor - 5 kreditov
Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.
Účastníkom online stretnutia budú pridelené kredity na základe ich priamej online účasti.
Potvrdenie o účasti bude všetkým účastníkom zaslané na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Podujatie je určené a akreditované pre lekárov.
Nie je akreditované pre SKSaPA, SKMTP, SKIZP, SKLeK ani SKF.

HODNOTENIE ARS CME

ORGANIZÁTORI 

Sekcia klinickej imunológie a alergológie ASL SR
Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.
Slovenská lekárska komora

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Andrej Zlatoš     

predseda sekcie KIA ASLSR 

MIESTO KONANIA

Hotel TURIEC

Andreja Sokolíka 132, Martin

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

agentúra IMPRES s.r.o.

email: jela@agenturaimpres.sk

PARTNERI PODUJATIA

abbvie_logo.png
ewopharma_logo.png
bottom of page