top of page
Topx.jpg

V prípade záujmu prosíme vyplniť registračný formulár.

ASL_logo.png

SEKCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE
A ALERGOLÓGIE ASL SR

KIAA2.png

16:00 - 18:30

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ.

 Webinár môžete absolvovať v ANGLICKOM alebo SLOVENSKOM jazyku. 

15:10

Otvorenie podujatia
MUDr. Radovan Košturiak, Nitra

15:40

Primárne imunodeficienty
MUDr. Radovan Košturiak, Nitra

16:00

Sekundárne imunodeficienty
MUDr. Radovan Košturiak, Nitra

 The webinar can be viewed in ENGLISH version. 

poz_bck.png
SK.png
UK.png
poz_bck.png

  PROGRAM  

 16:00 - 16:30 

 Ass. prof. Dr. Oriol Comas-Basté, PhD. 

(Department of Nutrition, Food Sciences and Gastronomy. Faculty of Pharmacy and Food Sciences. University of Barcelona)

Unfolding New Evidence on Histamine Intolerance.
Smer nových poznatkov v problematike histamínovej intolerancie.

Histamínová intolerancia, označovaná tiež ako črevná histaminóza alebo citlivosť na histamín v strave, je neimunitne sprostredkovaná nežiaduca reakcia na potraviny. Za jej príčinu sa považuje znížená schopnosť odbúravania histamínu v čreve, ktorá bola opísaná na začiatku 21. storočia. Za hlavný etiologický faktor, ktorý vedie k histamínovej intolerancii sa považuje deficit diaminooxidázy (DAO). DAO je primárny enzým zodpovedný za metabolizmus histamínu prijatého z potravy na intestinálnej úrovni. Tento enzymatický deficit môže mať genetický, patologický alebo farmakologický pôvod. Spôsobuje akumuláciu histamínu v plazme a následný výskyt nešpecifických gastrointestinálnych a extraintestinálnych symptómov. Diagnóza histamínovej intolerancie sa zvyčajne realizuje po vylúčení alergických príčin. Zároveň sú prítomné najmenej dva klinické prejavy, ktorých zlepšenie alebo remisia nastáva po dodržaní diéty s nízkym obsahom histamínu. Na zlepšenie diagnostiky tejto intolerancie sa navrhli rôzne doplnkové testy založené okrem iného na stanovení aktivity DAO v krvi alebo na identifikácii genetických alebo metabolických močových markerov pomocou neinvazívnych metód. V súčasnosti sa manažment histamínovej intolerancie realizuje pokračovaním diéty s nízkym obsahom histamínu a perorálnym doplnením exogénnym enzýmom DAO, aby sa zvýšila črevná kapacita odbúravať´ v strave prijatý histamín.

 16:30 - 17:00 

 Adriana Duelo, MSc, RDN 

(Food  Bioactive  Amines and Polyamines  Research  Group.  Food and Nutrition  Campus.  University of Barcelona. PhD. student.)

Empirical  evidence  in DAO deficiency dietary treatment.
Skúsenosti s liečbou DAO nedostatočnosti za využitia dietetických opatrení.

Pata.jpg

 17:00 - 17:30 

 RNDr. Marián Waldecker 

(S&D Pharma SK s.r.o.)

DAOfood® mini – inovatívna forma DAO.

 17:30 - 18:30 

 Diskusia / Discussion

Otázky online a odpovede.

Online questions & answers.

Hodnotenie ARS CME: 2 kredity.

S&D-logo.png

Odborný garant podujatia:

MUDr. Andrej Zlatoš
predseda sekcie KIA ASLSR

Partner podujatia:

Nízkohistamínová diéta a suplementácia enzýmom DAO sú v súčasnosti najdôležitejšími strategickými opatreniami prevencie symptomatológie histamínovej intolerancie. Príznaky väčšinou zahŕňajú nadúvanie, zápchu, žihľavku, bolesti hlavy, migrénu, nádchu, únavu alebo bolesti svalov. Vzťah medzi ich manifestáciou a deficitom enzýmu DAO až do nedávnej doby vôbec nebol známy.  Z tohto dôvodu boli všetky tieto príznaky namiesto kauzálnej liečby liečené symptomaticky. Počas posledných 20 rokov však rôzne výskumné skupiny a klinickí odborníci hľadali spoločný etiologický faktor spomínaných prejavov. Hlavnou príčinou môže byť prebytok histamínu z potravy, zapríčinený DAO nedostatočnosťou. Na našom pracovisku, akonáhle za využitia rôznych klinických testov diagnostikujeme DAO nedostatočnosť, aplikujeme liečebný režim, ktorý spočíva v dodržiavaní diéty s nízkym obsahom histamínu a v perorálnom doplnení exogénneho enzýmu DAO. Náš tím s 10-ročnými klinickými skúsenosťami sa podelí o výsledky v liečbe pacientov s viac ako 70% úspešnosťou.

bottom of page