top of page
podklad_img.jpg
_blank.png

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podujatí, vyplňte tento registračný formulár.
Registrácia k prezenčnej účasti bola ukončená.

K online účasti sa môžete registrovať do 24.11.2023.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Povinné údaje.

Túto registráciu stačí odoslať za každú osobu len raz, nevypĺňajte a neodosielajte ju opakovane.

Vaše osobné údaje budú spracované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Možnosť registrácie na podujatie bola ukončená.

_blank.png
Info

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DI938SK a ohodnotené nasledovne:

- Pasívna účasť:  24.11.2023 - 3 kredity

                           25.11.2023 - 3 kredity

- Aktívna účasť:   prvý autor - 10 kreditov

                           prvý a druhý spoluautor - 5 kreditov

Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.
Online účastníkom budú pridelené kredity na základe ich priamej online účasti. 
Za sledovanie záznamu kredity pridelené nebudú.

Potvrdenie o účasti vám bude zaslané na vašu emailovú adresu uvedenú pri registrácii na podujatie.
Podujatie je určené pre lekárov.

Organizátori podujatia:

Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.
Občianske združenie RE – SPIRO
Slovenská lekárska komora

Odborný garant podujatia:

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
klinický imunológ a alergológ
Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.

Organizačné zabezpečenie:

agentúra IMPRES s.r.o.
email: jela@agenturaimpres.sk

Miesto konania prezenčne:

Hotel PARK
Radlinského 21, Dolný Kubín

Partneri podujatia:

Akreditácia:

ALK-Abelló_logo.svg.png
Logo_Benela_small.png
berlin-chemie-logo.png
Chiesi.jpg
Logo_SDPharma.png
StallergenesGreer.png
Sanofi.png
bottom of page