top of page
Banner_res2.jpg
Banner_res.jpg
magenta.jpg
magenta2.jpg

termín konania:

4.-5.11.2022

hotel CHOPOK

miesto konania:

& on-line

_blank.png

ODBORNÝ PROGRAM

Program1
Program2
Info

14:00

Registrácia a prezencia účastníkov

15:15 - 15:30

Otvorenie podujatia

15:30 - 16:00

Sympózium Stallergenes Greer

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák

Vplyv SLIT na zníženie rizika vzniku alebo zhoršenia astmy: štúdia EfficAPSI
Luděk Hochmuth (Banská Bystrica)

300 IR HDM SLIT tableta v liečbe roztočovej alergie - dôkazy účinnosti a efektívnosti
Miloš Jeseňák (Martin)

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Stallergenes Greer.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

12 min.

12 min.

16:05 - 16:35

Antiastmatická liečba

Predsedníctvo: Denisa Kavková

Zohľadňujeme dostatočne postihnutie MDC pri rozhodovaní sa o astmatickej liečbe?
Denisa Kavková (Poprad)

20 min.

16:40 - 17:40

Rozprávka o husacom pierku

Predsedníctvo: Peter Pružinec

Od peria až po GINA
Miloš Jeseňák (Martin)

Čo vychádza najčastejšie pozitívne pri alergologickom (laboratórnom) vyšetrení?
Jela Petrisková (Martin)

4 prúty kráľa Svätopluka  - máme jednoduché riešenie
Martin Hrubiško (Bratislava)

20 min.

10 min.

15 min.

Miloš Jeseňák, Radovan Košturiak, Helena Leščišinová, Peter Pružinec, Ivan Solovič

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Chiesi Slovakia.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti ALK Slovakia.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

17:45 - 18:45

Nové pohľady a ciele v liečbe astmy a CHOCHP

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák, Luděk Hochmuth

Personalizovaná liečba CHOCHP - praktické skúsenosti
Katarína Dostálová (Bratislava)

Zmena je život
Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin)

Mepolizumab Real World Evidence update 2022
Luděk Hochmuth (Banská Bystrica)

15 min.

15 min.

15 min.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

Nové ciele v liečbe astmy - od kontroly k remisii

Miloš Jeseňák (Martin)

15 min.

Správny výber antihistaminika v liečbe alergie
Miroslav Bajer (Trnava)

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

Diskusia

30 min.

15 min.

9:00

Registrácia a prezencia účastníkov

9:00 - 9:30

Nové horizonty v liečbe závažnej atopickej dermatitídy

Predsedníctvo: Radovan Košturiak, Karolína Vorčáková

Inhibítory Janusových kináz v liečbe atopického ekzému
Radovan Košturiak (Nitra)

Upadacitinib, JAK inhibítor, v liečbe atopickej dermatitídy
Karolína Vorčáková (Martin)

15 min.

15 min.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Abbvie.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

9:35 - 10:05

Transfer faktor - aktuálne skúsenosti z klinickej praxe pneumológa

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák, Helena Leščišinová, Ivan Solovič

Úvodné slovo k transfer faktoru
Miloš Jeseňák (Martin)

Zmeny imunologických parametrov u pacientov s tuberkulózou
Ivan Solovič (Vyšné Hágy)

5 min.

10 min.

Skúsenosti s perorálnym transfer faktorom pri post -COVID-19 syndróme

Helena Leščišinová (Bardejov)

10 min.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti SD Pharma CZ.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

10:15 - 11:10

VARIA

Predsedníctvo: Katarína Dostálová, Radovan Košturiak

Dupilumab v ťažkej astme: ako vybrať správneho pacienta?
Katarína Dostálová (Bratislava)

15 min.

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti sanofi-aventis.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

Prevencia je najlepšia liečba. Úloha vrodenej trénovanej imunity a črevnej mikroflóry v imunite dýchacích ciest
Radovan Košturiak (Nitra)

15 min.

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Benela.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky.

Postcovidový syndróm u detí -  teória plus skúsenosti z praxe

Peter Kunč (Dolný Smokovec)

15 min.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti SD Pharma CZ.
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

Registrácia na podujatie k prezenčnej účasti bola ukončená dňa 25.10.2022.

K online účasti sa môžete registrovať do 3.11.2022.

11:15 - 13:00

Diskusia s expertmi

Martin Hrubiško, Miloš Jeseňák, Radovan Košturiak, Helena Leščišinová, Peter Pružinec, Martin Smatana, Ivan Solovič

13:00

Záver podujatia

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DF236SK a má pridelené kredity nasledovne:
piatok: 3 kredity
sobota: 4 kredity

Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity. Za sledovanie záznamu kredity pridelené nebudú.

Podmienky prezenčnej účasti na podujatí budú upravené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Organizátori podujatia:

Odborný garant podujatia:

Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.
Občianske združenie RE – SPIRO
Slovenská lekárska komora

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
klinický imunológ a alergológ
Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.

Organizačné zabezpečenie:

Miesto konania prezenčne:

agentúra IMPRES s.r.o.
email: jela@agenturaimpres.sk

Wellness hotel CHOPOK
Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Partneri podujatia:

18:45 - 19:00

19:00 - 19:30

Program dňa prebehne v prezenčnej aj online forme.

Program dňa prebehne v prezenčnej aj online forme.

abbvie_logo.png
ALK-Abelló_logo.svg.png
Logo_Benela_small.png
berlin-chemie-logo.png
Chiesi.jpg
Sanofi.png
SD_Pharma.png
StallergenesGreer.png
bottom of page