top of page
_blank.png

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

a

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

program

vás pozývajú na

16:00

15. 5. 2024

Podujatie nie je akreditované pre lekárov, SKMTP, SKF, SKLeK ani SKIZP.

Podujatie je registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SK2024C1000150) a má pridelené celkom 3 kredity.
Pre získanie kreditov a certifikátu je nutné vyplnenie a odoslanie registrácie, sledovanie on-line prenosu a vyplnenie prezenčnej listiny potvrdzujúcej sledovanie webinára. Certifikáty zasielame emailom do 3 dní po skončení webinára, kredity budú na komoru SKSaPA zaevidované elektronicky organizátormi podujatia. V prípade, ak ste online podujatie sledovali a certifikát neobdržíte, kontaktujte nás do 5 dní od skončenia webinára, neskôr vzneseným podnetom nedokážeme vyhovieť. Skontrolujte si v pošte priečinky "SPAM", "REKLAMA" a "HROMADNÁ POŠTA". Za sledovanie záznamu po skončení živého prenosu kredity pridelené nebudú.

Akreditácia:

Odborný garant podujatia:

RNDr. Elena Tibenská, PhD.
Medicínska riaditeľka Medirex, a.s.

Organizátori podujatia:

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

(Medirex, a.s.) – 25 min. + 5 min. diskusia

Diskusia

Ukončenie podujatia

19:00

Nežiadúce reakcie na potraviny

MUDr. Veronika Szabóová, PhD., MUDr. Ladislava Vyletelová

(Medirex, a.s.) – 25 min. + 5 min. diskusia

Predanalytická fáza a transport

Mgr. Nikola Teličáková

(Medicyt, s.r.o.) – 25 min. + 5 min. diskusia

Mrazenie vajíčok z nemedicínskej indikácie

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.

(Gyncare, s.r.o.) – 25 min. + 5 min. diskusia

Mgr. Natália Straková

Predanalytika a jej vplyv na správnosť laboratórnych výsledkov

Nová lekárska zóna

Videotutoriál

30 min.

ODBORNÝ PROGRAM:

Logo_transparency.png

EVENTIX team s.r.o.
email: info@eventix.team
tel. SK: +421 940 370 731
tel. CZ: +420 728 174 004

Organizačné zabezpečenie a realizácia podujatia:

Aktuálne: Certifikáty za účasť boli odoslané.

bottom of page