top of page

NAŠE REFERENCE

Tento krátký výběr z našich realizací za poslední období, odráží naše zaměření, formáty a úroveň práce, kterou odvádíme pro naše partnery.
Vzhledem k pandemické situaci jsme od počátku roku 2020 zrealizovali většinu akcí online či hybridně.
I když se situace vrátila do normálu, přesto kombinace prezenční a distanční formy zůstává nadále velice oblíbená. 

Prezenční akce

20220603_162718.jpg

Endokrinologický
kongres
06/2023

20220603_162718.jpg

Kardiologický
seminář
09/2022

20220603_162718.jpg

Obezitologický
workshop
05/2022

20200830_143804.jpg

Osvětová outdoorová
akce pro pacientskou organizaci
08/2021

Hybridní akce

20221104.jpg

Medicínské
fórum
09/2023

20220606_090258.jpg

Mezinárodní
neonatologická konference
06/2022

20210923_093642.jpg

Česko-slovenský
cerebrovaskulární
kongres
09/2021

20220618_2.png

Tisková
konference
06/2022

Online akce

20220525_174529.jpg

Seriál webinářů
ze studia

20220507_111039.jpg

Online
workshopy

20200908_162201.jpg

Webináře distančně
pro diváky i přednášející

 

konference-1.png

Živé online
konference

bottom of page