top of page

ODBORNÝ PROGRAM

play_fid.gif
download.png

Blok č. 1

8:30 - 10:30

Sekundárne imunodeficiencie

Predsedníctvo: Vojtěch Thon, Ivan Hlinka

Slizniční imunitní obrana - COVID-19, odborná pochybení, včasná léčba
Vojtěch Thon (Brno, ČR)

COVID-19, postcovidové komplikácie a možnosti ovplyvnenia imunity
Pavol Jarčuška (Košice, SR)

Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease (MOGAD) a sekundárny imunodeficit: spolupráca neurológa a imunológa na liečbe
Jarmila Szilásiová, Štefan Raffáč (Košice, SR)

Cytokínová kaskáda pri sepse
Pavol Jarčuška (Košice, SR)

Diskusia

10:30 - 10:40

Coffe break

Blok č. 2

10:40 - 12:40

Primárne imunodeficiencie

Predsedníctvo: Jana Straková, Boris Hruškovič

Imunita a těhotenství: paradigma endokrinní a imunitní regulace
Vojtěch Thon (Brno, ČR)

Sledovanie vybraných CD znakov periférnej krvi u onkologického pacienta a ich interpretácia
Boris Hruškovič, M. Zuzulová (Bratislava, SR)

Ako sa darilo (darí) našim pacientom s PID v covidovej dobe? (kazuistiky)
Jana Straková (Martin, SR)

Od imunologa k reumatológovi a naspäť
Eva Jurková Malicherová, Peter Bánovčin, Anna Bobčáková, Lenka Kapustová, Miloš Jeseňák (Martin, SR)

Keď je lupus vrodenou poruchou imunity
Otília Petrovičová, Peter Bánovčin, Lenka Kapustová, Eva Jurková Malicherová, Lenka Turoňová, Michaela Murgašová, Miroslava Brndiarová, Miloš Jeseňák (Martin, SR)

Diskusia

Primárne a sekundárne poruchy protilátkovej imunity
Peter Čižnár (Bratislava, SR)

12:40 - 13:30

Obedňajšia prestávka

Blok č. 3

13:30 - 15:30

Sympózium Takeda - Aktuality v liečbe imunodeficiencií

Predsedníctvo: Štefan Raffáč

Sekundárne imunodeficiencie alebo fSCIG terapia
Štefan Raffáč (Košice, SR)

Sekundárne imunodeficiencie v onkohematológii, nové kazuistiky
Juliana Gabzdilová (Košice, SR)

IgG4-asociované onemocnění
Zita Chovancová (Brno, ČR)

Postižení GIT u imunodeficitů, very early IBD
Eva Hlaváčková (Brno, ČR)

Diskusia

15:30 - 15:40

Coffe break

Blok č. 4

15:40 - 17:40

VARIA

Predsedníctvo: Štefan Raffáč, Juliana Gabzdilová

Novinky v diagnostike a liečbe hereditárneho angioedému
Miloš Jeseňák, Bobčáková A., Petrovičová O. (Martin, SR)

OM-85 u detí a dospelých s rekurentnou respiračnou infekciou a imunitnou nerovnováhou v súčasnosti
Štefan Raffáč (Košice, SR)

Prednáška podporená firmou Benela

Kožné manifestácie nežiadúcich účinkov liekov
Tomáš Kampe (Košice, SR)

Primárna imunodeficiencia alebo lymfóm?
Juliana Gabzdilová (Košice, SR)

Baktérie a chronická tonzilitída
Diana Horvát Hriseňková (Humenné, SR)

Diskusia

Infobox.png

Akreditácia SLK

Vzdelávacie podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DF222SK a má pridelených 8 kreditov. Odborný garant podujatia: MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH.

Akreditácia ČLK

Vzdelávacie podujatie je usporiadané podľa Stavovského predpisu č. 16 ČLK a má pridelených 6 kreditov, ID akreditácie 108756.
Odborný garant podujatia: Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

location.png

Miesto konania

Prezenčne: DKC Veritas, Dominikánske nám. 8, Košice

Podmienky prezenčnej účasti na podujatí budú upravené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Webinár:

partners.png

Partneri podujatia

Takeda-removebg-preview.png
Chiesi.jpg
Logo_Benela_small.png

Hlavný sponzor

Binding-Site.png
PASCOE.png
ewopharma_logo.png
Logo_SDPharma.png
Medigroup-logo.png
ZENTIVA.png
Aries.png
evteam_logo_bordo_transparent.png
bottom of page