top of page

ODBORNÝ PROGRAM

Stiahnuť program

download.png

Blok č. 1

13:00 - 15:00

VARIA

Predsedníctvo: Vojtěch Thon, Ivan Hlinka

Biologická liečba pemphigus vulgaris, naše skusenosti.
Anna Šepitková (Košice, SR)

Slizniční imunitní systém: Klíč k imunitní regulaci.
Vojtěch Thon (Brno, ČR)

Novinky v diagnostike a liečbe hereditárneho angioedému.
Miloš Jeseňák, Anna Bobčáková, Otília Petrovičová, Peter Bánovčin (Martin, SR)

Imunomodulans a jeho úloha pri riešení recidivujúcich nepríjemností.
Slávka Belvončíková, Martin Lešťan (Prešov, Sabinov, SR)
Prednáška podporená firmou Medigroup.

Diskusia.

Imunoglobulíny v reprodukčnej imunológii: Keď štandardné indikácie nepostačujú.

Martin Lešťan, Slávka Belvončíková (Prešov, Sabinov, SR)

Cystická fibróza – deficit slizničnej imunity?
Anna Feketeová (Košice, SR)

Štvrtok - 21.9.2023

15:00 - 15:10

Prestávka

Moderovaná diskusia

15:10 - 16:10

Každé zníženie rizika závislosti založené na dôkazoch má svoj význam.

Moderátor: MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH

Diskusia:

Mgr. Katarína Surová (psychologická ambulancia, Košice, SR)

MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (Farmakologický ústav LF MU, Brno, ČR)

MUDr. Radovan Tiško, PhD. (pneumologická ambulancia, Košice, SR)

16:10 - 16:20

Prestávka

Blok č. 2

16:20 - 18:20

Primárne imunodeficiencie

Predsedníctvo: Michal Konečný, Štefan Raffáč

Masívne paralelné sekvenovanie v genetickej diagnostike primárnych imunodeficiencií.
Michal Konečný, Gabriela Krasňanská, Lenka Wachsmannová, Vladimír Eliaš, Gabriela Bľandová, Marian Baldovič (Bratislava, SR)

Spektrum DNA variantov identifikovaných MPS u pacientov s poruchami imunitného systému v slovenskej populácii
Gabriela Krasňanská, Michal Konečný, Lenka Wachsmannová, Vladimír Eliaš, Gabriela Bľandová, Marian Baldovič (Bratislava, SR)

Vrodené poruchy imunity s autoinflamáciou.
Paula Mihalíková, Róbert Ostró, Veronika Vargová (Košice, SR)

Diskusia.

Refraktérna autoimunitná Anti-NMDAR encefalitída - imunopatológia, genomika a precízna liečba.
Paula Mihalíková, Róbert Ostró, (Košice, SR)

Neskorý záchyt imunodeficiencie metabolického typu.
Štefan Raffáč (Košice, SR)

Princípy liečby počiatočnej fázy septického šoku.

Vladimír Hudák, Jozef Firment (Košice, SR)

18:20

Záver programu.

Infobox.png

Organizátor

OZRO - Občianske združenie raritných ochorení
Email:
oz.raritne@gmail.com

Organizačný výbor

MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH
Ing. Silvia Balážová

Vedecký výbor

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH

MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD., MBA

Akreditácia SLK

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania SLK, číslo ARS CME: DH992SK a má pridelených celkom 11 kreditov podľa pravidiel SLK nasledovne:
21.9. /štvrtok/ - 5 kreditov
22.9. /piatok/ - 6 kreditov
Odborný garant podujatia: MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH.

Kredity sú medzinárodne uznateľné na základe zmluvy ARS CME a EACCME.
Pri online účasti je nutné
 prezenčnú listinu vyplniť a odoslať 1x za každý deň podujatia, kredity budú pridelené len za dni sledovania prenosu.

location.png

Miesto konania

PREZENČNE: 

DKC Veritas, Dominikánske nám. 8, Košice
Pre zobrazenie mapy kliknite sem.

LIVESTREAM:

map.png
partners.png

Partneri podujatia

Takeda-removebg-preview.png
Chiesi.jpg
CSL-Behring.png

Hlavný sponzor

Grifols_Logo.png
Medigroup-logo.png
Pascoe_Vital_logo.png
ZENTIVA.png
Aries.png
evteam_logo_bordo_transparent.png
bottom of page