top of page

ODBORNÝ PROGRAM

9:00 - 10:30

Blok č. 1

Diskusia.

Bakteriologická analýza tkanivových vzoriek sliznice horného GIT-u.

Emeše Majorová, Martin Vrško, Natália Vanová, Štefan Mucha, Jana Krokošová (Košice, SR)

Využitie kmeňových buniek v liečbe perianálnych fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou.
Andrej Vrzgula, Radoslav Krajničák, Mária Zakuciová, Laura Gombošová (Košice, SR)

Autoimunita a osteomyelitída - kaziustika.

Štefan Raffáč (Košice, SR)

Osteomyelitídy a nový pohľad na liečbu.
Peter Cibur (Košice, SR)

Predsedníctvo: Peter Cibur, Štefan Raffáč

Piatok - 22.9.2023

10:30 - 10:40

Prestávka

10:40 - 12:40

Blok č. 2

COVID-19 a význam očkování u pacientů s primárním protilátkovým imunodeficitem.

Tomáš Milota (Praha, ČR)

Diskusia.

Biologická liečba - téma primárnych a sekundárnych imunodeficiencií - kazuistiky.
Štefan Raffáč (Košice, SR)

Aktuality v sekundárnych imunodeficienciách.
Juliana Gabzdilová (Košice, SR)

Di Georgův syndrom. (online)
Anna Šedivá (Praha, ČR)

Novší pohľad na vrodené poruchy protilátkovej imunity.
Peter Čižnár (Bratislava, SR)

Predsedníctvo: Juliana Gabzdilová, Štefan Raffáč

Sympózium Takeda

12:40 - 13:20

Prestávka

13:20 - 14:50

Blok č. 3

Predsedníctvo: Jana Straková, Štefan Raffáč

Zase ten edém...
Eva Lapšanská (Poprad, SR)

Čo nás môže pri imunodeficite prekvapiť (potrápiť) – kazuistika.
Jana Straková (Martin, SR)

Imunodeficiencie a endokrinopatie.
Ivica Lazúrová (Košice, SR)

Interpretácia nízkych sérových hladín IgE v kontexte imunopatologických stavov.
Ivan Hlinka (Kežmarok, SR)

Diskusia.

Panelová diskusia – Deficit IgE možný biomarker imunodeficitu?
Štefan Raffáč (Košice, SR)

14:50 - 15:00

Prestávka

Blok č. 4

15:00 - 16:30

Predsedníctvo: Juliana Gabzdilová, Štefan Raffáč

Pneumologické komplikácie pri imunodeficientných stavoch.
Pavol Joppa (Košice, SR)

Imunodeficiencie a vírusové infekcie.
Pavol Jarčuška (Košice, SR)

Úskalia interpretácie a konzultácie výsledkov molekulárno-genetického vyšetrenia klinického exómu (CES). (online)
Adam Markocsy, František Cisarik, Michal Konečný, Lenka Wachsmannová, Gabriela Krasňanská, Miloš Jeseňák (Martin, Žilina, Bratislava)

Skúsenosti s biologickou liečbou v manažmente detských pacientov s familiárnou stredomorskou horúčkou.
Branislav Šlenker, Peter Bánovčin, Eva Jurková Malicherová, Miloš Jeseňák (Martin, SR)

Diskusia.

16:30

Ukončenie podujatia.

Infobox.png

Organizátor

OZRO - Občianske združenie raritných ochorení
Email:
oz.raritne@gmail.com

Organizačný výbor

MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH
Ing. Silvia Balážová

Vedecký výbor

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH

MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD., MBA

Akreditácia SLK

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania SLK, číslo ARS CME: DH992SK a má pridelených celkom 11 kreditov podľa pravidiel SLK nasledovne:
21.9. /štvrtok/ - 5 kreditov
22.9. /piatok/ - 6 kreditov
Odborný garant podujatia: MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH.

Kredity sú medzinárodne uznateľné na základe zmluvy ARS CME a EACCME.
Pri online účasti je nutné
 prezenčnú listinu vyplniť a odoslať 1x za každý deň podujatia kredity budú pridelené len za dni sledovania prenosu.

location.png

Miesto konania

PREZENČNE: 

DKC Veritas, Dominikánske nám. 8, Košice.
Pre zobrazenie mapy kliknite sem.

LIVESTREAM:

map.png
partners.png

Partneri podujatia

Takeda-removebg-preview.png
CSL-Behring.png
Chiesi.jpg

Hlavný sponzor

Grifols_Logo.png
Medigroup-logo.png
Pascoe_Vital_logo.png
ZENTIVA.png
Aries.png
evteam_logo_bordo_transparent.png
bottom of page