top of page
pruh.png
Hotel_Turiec.png
ASL_logo.png

SEKCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ASL SR

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.

Slovenská lekárska komora

Vás pozývajú na

VIII. Workshop klinickej imunológie a alergológie

Odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASLSR

3. a 4. november 2023

Hotel TURIEC Martin

HTlogo.png

Dňa 4.11. prebehne odborný program iba v prezenčnej forme.

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podujatí, vyplňte tento registračný formulár.
Registrácia k online účasti bude otvorená do 3.11.2023, 15:30 hod.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Povinné údaje.

Túto registráciu stačí odoslať za každú osobu len raz, nevypĺňajte a neodosielajte ju opakovane.

Vaše osobné údaje budú spracované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Možnosť registrácie na podujatie bola ukončená.

 partneri podujatia 

 miesto konania 

 organizačné zabezpečenie 

pruh.png

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DI549SK a ohodnotené nasledovne:

- Pasívna účasť:  3.11.2023 - 4 kredity

                              4.11.2023 - 3 kredity

- Aktívna účasť: prvý autor - 10 kreditov

                            prvý a druhý spoluautor - 5 kreditov
Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.
Účastníkom online stretnutia budú pridelené kredity na základe ich priamej účasti.
Podujatie je určené pre lekárov.

 odborný garant 

MUDr. Andrej Zlatoš     

predseda sekcie KIA  ASLSR 

Hotel TURIEC

Andreja Sokolíka 132, Martin

organizačné
zabezpečenie

agentúra IMPRES s.r.o.

email: jela@agenturaimpres.sk

partneri
podujatia

Allergy_Therapeutics.png
astrazeneca.jpg
Sanofi.png

miesto
konania

 organizátori 

Sekcia klinickej imunológie a alergológie ASL SR
Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.
Slovenská lekárska komora

 akreditácia 

abbvie_logo.png
bottom of page