top of page

 partneri podujatia 

 miesto konania 

 organizačné zabezpečenie 

pruh.png
ASL_logo.png

SEKCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ASL SR

Vzdelávacia akcia je registrovaná na ARS CME pod číslom DF035SK a boli jej pridelené kredity nasledovne:

piatok (21.10.) - 3 kredity

sobota (22.10.) - 3 kredity
Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.

 odborný garant 

MUDr. Andrej Zlatoš     

predseda sekcie KIA  ASLSR 

Hotel TURIEC

Andreja Sokolíka 132, Martin

organizačné
zabezpečenie

agentúra IMPRES s.r.o.

email: jela@agenturaimpres.sk

partneri
podujatia

Allergy_Therapeutics.png
astrazeneca.jpg
ewopharma_logo.png
Sanofi.png
S&D-logo.jpg

miesto
konania

 akreditácia 

 organizátori 

Sekcia klinickej imunológie a alergológie ASL SR
Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.
Slovenská lekárska komora

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.

Slovenská lekárska komora

Vás pozývajú na

VII. Workshop klinickej imunológie a alergológie

21. a 22. október 2022

Hotel TURIEC Martin

Odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASLSR

Hotel_Turiec.png
HTlogo.png

REGISTRÁCIA

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 21. - 22.10.2022

Registrácia účastníkov bola ukončená.

Tu si môžete prehrať záznam odborného programu prvého dňa stretnutia.

Za sledovanie záznamu kredity nebudú pridelené.

bottom of page