top of page
blue1.png

SEKCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ASL SR

Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.

Slovenská lekárska komora

Vás pozývajú na

ASL_logo.png

IX. Workshop klinickej imunológie a alergológie

Hotel_Turiec.png
HTlogo.png

1. - 2. marec 2024

Hotel TURIEC Martin

registracia

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podujatí, vyplňte a odošlite tento registračný formulár.
Registrácia k prezenčnej účasti bola ukončená.

K online účasti sa môžete registrovať do 1. 3. 2024 do 15:00.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Povinné údaje.

Túto registráciu stačí odoslať za každú osobu len raz, nevypĺňajte a neodosielajte ju opakovane.

Vaše osobné údaje budú spracované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Možnosť registrácie na podujatie bola ukončená.

info

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DJ675SK a ohodnotené nasledovne:
Pasívna účasť: 1.3. 2024 - 4 kredity
                          2.3. 2024 - 4 kredity
Aktívna účasť:  prvý autor 10 kreditov
                           druhý autor - 5 kreditov
Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.
Účastníkom online stretnutia budú pridelené kredity na základe ich priamej online účasti.
Potvrdenie o účasti bude všetkým účastníkom zaslané na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Podujatie je určené a akreditované pre lekárov.
Nie je akreditované pre SKSaPA, SKMTP, SKIZP, SKLeK ani SKF.

HODNOTENIE ARS CME

ORGANIZÁTORI 

Sekcia klinickej imunológie a alergológie ASL SR
Spoločnosť alergológov a klinických imunológov o.z.
Slovenská lekárska komora

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Andrej Zlatoš     

predseda sekcie KIA ASLSR 

MIESTO KONANIA

Hotel TURIEC

Andreja Sokolíka 132, Martin

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

agentúra IMPRES s.r.o.

email: jela@agenturaimpres.sk

PARTNERI PODUJATIA

abbvie_logo.png
ewopharma_logo.png
bottom of page