top of page
top.png

Prezenčné listiny boli uzatvorené a kredity za sledovanie online prenosu boli na príslušné komory zaevidované elektronicky organizačnou agentúrou IMPRES.

Registrácia účastníkov k prezenčnej účasti od 13:00 hod.

Sála AULA MAGNA

Streda - 19.4.2023

14:00 - 14:30

Otvorenie XXI. Martinských dní imunológie.

14:30 - 18:00

Úvodné sympózium.
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák, Radovan Košturiak, Peter Pružinec

Ivan Solovič (Vyšné Hágy, SR): Čo dokáže BCG vakcína.

Marta Hájková (Bratislava, SR): Cystická fibróza včera, dnes a zajtra.

Ivana Dedinská (Martin, SR): Transplantácia obličky - je naozaj v jednoduchosti krása?

Miloš Jeseňák (Martin, SR): Klinická a laboratórna imunológia - čo áno a čo nie.

Radovan Košturiak (Nitra, SR): Čo hovoria mapy - geoštatistická analýza alergií v Nitre.

Peter Pružinec (Bratislava, SR): Načo nám je alergia.

Toto sympózium bude možné sledovať on-line.

bckgnd2.png
location.png

Miesto konania:

Online:

Pre neobmedzený počet účastníkov na tejto stránke.

Online účasť na podujatí je zdarma. Registrácia je otvorená až do 21.4.2023 do 9:00 hod.

Prezenčne:

Aula MAGNA
Edukačné centrum BioMed

Malá hora 4a, Martin 

Uzávierka prihlášok k prezenčnej účasti je 10.4.2023. Zaregistrujte sa včas!

bckgnd2.png
Infobox.png

Akreditácia:

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania SLK, číslo ARS CME: DG959SK a má pridelených celkom 18 kreditov podľa pravidiel SLK nasledovne:

19.4. - 3 kredity
20.4. - 7 kreditov
21.4. - 8 kreditov

Kredity budú priznané len za dni vášho sledovania prenosu. Prezenčnú listinu je potrebné 1x podpísať online každý deň.

Odborný garant podujatia: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA, FAAAI;
vedúci Centra pre vrodené poruchy imunity JLF UK UN Martin, primár OKIA UN Martin.


Podujatie bude akreditované aj pre zdravotné sestry registrované v SKSAPA a pre laborantov a laboratórnych diagnostikov, s vyššie uvedeným počtom kreditov za jednotlivé dni sledovania online.
V prípade, ak ste online podujatie sledovali a certifikát či kredity neodbržíte, kontaktujte nás do 7 dní od skončenia podujatia, neskôr vzneseným podnetom nedokážeme vyhovieť. Skontrolujte si v pošte priečinky "SPAM", "REKLAMA" a "HROMADNÁ POŠTA". Za sledovanie záznamu po skončení živého prenosu kredity pridelené nebudú.

Hlavný organizátor:

Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.

Spoluorganizátori:

Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

RE - SPIRO
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Centrum pre vrodené poruchy imunity - expertízne pracovisko MZ SR pre zriedkavé choroby
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislav
a
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin
O

Organizačný a programový výbor:

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
predseda Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie o.z.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA, FAAAI
prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS
doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., m.prof.

hlavný odborník MZ SR pre odbor KIA
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie

Ing. Jela Petrisková, PhD.
predsedkyňa organizačného výboru

Členovia občianskeho združenia SAKI a výboru SSAKI.

bckgnd2.png
partners.png

Ďakujeme sponzorom za podporu pri realizácii tohto podujatia.

Platinoví partneri:

ALK-Abelló_logo.svg.png

ALK Slovakia

berlin-chemie-logo.png

Berlin-Chemie / A. MenariniDistribution Slovakia

Zlatí partneri:

AstraZeneca.png

AstraZeneca

Kopie Chiesi.jpg

Chiesi Slovakia

Strieborní partneri:

abbvie_logo.png

AbbVie

Glenmark_Pharmaceuticals_logo.png

Glenmark Pharmaceuticals

novartis-logo.png

Novartis Slovakia

StallergenesGreer.png

Stallergenes CZ

berlin-chemie-logo.png

Berlin-Chemie / A. MenariniDistribution Slovakia

IBSA_logo.png

IBSA PHARMA

Sanofi.png

Sanofi

Takeda-removebg-preview.png

TakedaPharmaceuticals Slovakia

ZENTIVA.png

Zentiva

Partneri:

Ados
Allergy Therapeutics/Vivax
Beckman Coulter Slovenská republika
Benela
BioG
Biogema
BioVendor Slovakia
CSL Behring Slovakia
Ewopharma
Grifols International
Imedex
Imunoglukan
Jemo Trading, Profood
Julamedic
KLINICKÁ BIOCHÉMIA ŽILINA
Krka Slovensko
Laboserv
Medigroup
Pascoe Slovensko

PromedeusLab
R-Diagnostics SK
R

SD Pharma CZ
SD Pharma SK
SEBIA Czech republic
Stada Pharma Slovakia
Thermo Fisher Scientific/Phadia
Top Doktor
UNIMED PHARMA
Viatris Slovakia

EVENTIX team s.r.o.
email: info@eventix.team
Tel. SK: +421 940 370 731
Tel. CZ: +420 728 174 004

Logo_transparency.png

Technické zabezpečenie a realizácia podujatia:
 

bottom of page