top of page
podklad_img.jpg

Podujatie sa skončilo, online prenos bol ukončený, k dispozícii je jeho záznam.

Registrácia účastníkov k prezenčnej účasti od 8:30 hod.

09:00 - 09:45

Predsedníctvo: Radovan Košturiak
Dupilumab: liek s jasným cieľom.
Katarína Dostálová (Bratislava)

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Sanofi. Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

09:45 - 10:40

Predsedníctvo: Jaroslav Barok, Daniela Hasičová
Jaroslav Barok (Liptovský Hrádok): Biologická dostupnosť SLIT.

Daniela Hasičová (Levice): AIT funguje aj v zlej trávovej sezóne.

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Stallergenes Greer. Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia.

10:40 - 12:30

Diskusia s expertmi.
Marta Hájková, Luděk Hochmuth, Miloš Jeseňák, Radovan Košturiak, Helena Leščišinová, Peter
Pružinec, Ivan Solovič

12:30

Obed.

Sobota - 25.11.2023

Info

Registrácia na podujatie k prezenčnej účasti bude otvorená do 17.11.2023.

K online účasti sa môžete registrovať do 24.11.2023.

Podujatie je registrované v ARS CME pod číslom DI938SK a ohodnotené nasledovne:

- Pasívna účasť:  24.11.2023 - 3 kredity

                           25.11.2023 - 3 kredity

- Aktívna účasť:   prvý autor - 10 kreditov

                           prvý a druhý spoluautor - 5 kreditov

Bez vyplnenia a odoslania registrácie Vám nebude možné pripísať kredity.
Online účastníkom budú pridelené kredity na základe ich priamej online účasti.

Za sledovanie záznamu kredity pridelené nebudú.

Potvrdenie o účasti vám bude zaslané na vašu emailovú adresu uvedenú pri registrácii na podujatie.
Podujatie je určené pre lekárov.

Organizátori podujatia:

Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.
Občianske združenie RE – SPIRO
Slovenská lekárska komora

Odborný garant podujatia:

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
klinický imunológ a alergológ
Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.

Organizačné zabezpečenie:

agentúra IMPRES s.r.o.
email: jela@agenturaimpres.sk

Miesto konania prezenčne:

Hotel PARK
Radlinského 21, Dolný Kubín

Partneri podujatia:

ALK-Abelló_logo.svg.png
Logo_Benela_small.png
berlin-chemie-logo.png
Chiesi.jpg
Sanofi.png
Logo_SDPharma.png
StallergenesGreer.png
bottom of page